Κύριος και πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση της κυριαρχίας μας στο χώρο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, ως η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής επί Οικονομικών Θεμάτων.