• Αρχική σελίδα
 • Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
Καινοτομία:
 • Η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προιόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν
 • Η μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή λειτουργική μέθοδο παραγωγής
Καινοτόμες Λύσεις & Ιδέες
Αξιόπιστη & Ολοκληρωμένη Λύση
Η Δύναμη της Εξειδίκευσης
Σχέσεις Εμπιστοσύνης
 • Η εταιρία
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ποιότητα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Το Όραμά μας
Εκδηλώσεις - Συνέδρια

 

 

 


 

 

 • Επιθεωρήσεις Συστημάτων ISO της Εταιρείας

  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναπιστοποίηση του Συστήματος ISO 9001:2008 και με επέκταση του πεδίου πιστοποίησης στο αντικείμενο δραστηριότητας 'Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής επί οικονομικών θεμάτων και επεξεργασίας δεδομένων - περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων - για τον οικονομικό έλεγχο λογαριασμών νοσηλειών των παρόχων υπηρεσιών υγείας'.

  Επίσης, διενεργήθηκε επιτυχώς η ετήσια επιθεώρηση του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 27001, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του, με βάση την νέα έκδοση του προτύπου 27001:2013.

Kainotom.gr © 2019