• Αρχική σελίδα
 • Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
Καινοτομία:
 • Η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προιόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν
 • Η μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή λειτουργική μέθοδο παραγωγής
Καινοτόμες Λύσεις & Ιδέες
Αξιόπιστη & Ολοκληρωμένη Λύση
Η Δύναμη της Εξειδίκευσης
Σχέσεις Εμπιστοσύνης
 • Η εταιρία
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ποιότητα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Το Όραμά μας
Εκδηλώσεις - Συνέδρια

 

 

 


 

 

 • Κλαδική Μελέτη ICAP Group - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Μάιος 2019
   

  Δημοσιεύθηκε η κλαδική μελέτη Συμβούλων Επιχειρήσεων της ICAP με αντικείμενο την ανάλυση και διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων, με ενσωματωμένα τα στοιχεία των πρόσφατα Δημοσιευμένων Ισολογισμών του 2017 (Μάιος 2019).

  Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και πραγματοποιούν κύκλο εργασιών άνω των 500 χιλ. ευρώ (συνολικά 51), η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατατάσσεται στις εξής θέσεις:

  • 32η βάσει πωλήσεων
  • 24η βάσει μικτών κερδών
  • 16η βάσει καθαρών κερδών
  • 19η βάσει κερδών EBITDA
  • 29η βάσει Ενεργητικού
  • 19η βάσει Ιδίων Κεφαλαίων

   

Kainotom.gr © 2019