• Αρχική σελίδα
 • Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
Καινοτομία:
 • Η χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προιόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν
 • Η μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή λειτουργική μέθοδο παραγωγής
Καινοτόμες Λύσεις & Ιδέες
Αξιόπιστη & Ολοκληρωμένη Λύση
Η Δύναμη της Εξειδίκευσης
Σχέσεις Εμπιστοσύνης
 • Η εταιρία
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Ποιότητα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Το Όραμά μας
Εκδηλώσεις - Συνέδρια

 

 

 


 

 

 • Η εταιρία μας

  Η KAINOTOMIA Α.Ε., είναι εταιρεία παροχής εξειδικευμένων οικονομοτεχνικών υπηρεσιών, συμβουλών και λύσεων και δραστηριοποιείται σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, O.T.A., Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 και Πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το εξαιρετικά απαιτητικό πρότυπο ISO 27001.

   

  Στοιχεία Δημοσιότητας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στον διαδικτυακό κόμβο του Γ.Ε.ΜΗ.

   

  Είναι μέλος:

      ♦ Του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, (Αριθμός Αδείας 480).

      ♦ Του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

      ♦ Του Συνδέσμου Ανώνυμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

      ♦ Του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (Αριθμός Μητρώου 1346)

      ♦ Του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος - ΣΕΣΜΑ

   

  Η Έδρα της

  Η έδρα της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., είναι στον 2ο όροφο πολυώροφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Τζωρτζ 30-32, στην Αθήνα. Σε συνολικό κλιματιζόμενο χώρο 300 τ.μ. υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υποστήριξη της λειτουργίας της.

  Ο χώρος εγκατάστασης και ο εξοπλισμός των γραφείων της εταιρείας καλύπτουν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές σε θέματα εργονομίας, ασφάλειας καθώς και οικονομίες ενέργειας ως απόδειξη της ευαισθησίας της σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος όσο και οικολογικής συνείδησης.

   

  Η Διοικητική Δομή της

  Σύντομο Ιστορικό

  Η εταιρεία ιδρύθηκε από Οικονομολόγους - Λογιστές με αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία τόσο στο χώρο του Δημόσιου τομέα όσο και στο χώρο του Ιδιωτικού Τομέα. Οι ιδρυτές της διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία καθώς έχουν διδάξει ως βασικοί εισηγητές σε σεμινάρια που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα, για την ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας μας, στο θεσμό της Λογιστικής Τυποποίησης και την εφαρμογή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων - Π.Δ. 315/99 (Ο.Τ.Α.), Π.Δ. 205/98 (Ν.Π.Δ.Δ.) και Π.Δ. 146/03 (Δημόσιες Μονάδες Υγείας) - από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσοκομείων (Κ.Ε.Κ.) κ.λ.π. Επίσης έχουν συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητές, έχουν δημοσιεύσει πολλές εργασίες και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες του χώρου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (π.χ. “Επιθεώρησης Υγείας” κ.λ.π.), καθώς και στον ημερήσιο οικονομικό τύπο (π.χ. ΕΞΠΡΕΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΚΕΡΔΟΣ). Παράλληλα, το έργο της εταιρείας προβάλλεται και μέσω των ενεργών συμμετοχών της, ως εκθέτη και χορηγού, σε όλες τις σχετικές κλαδικές εκθέσεις και σε επιστημονικά συνέδρια (Ε.Ε.Μ.Υ.Υ., Ε.Σ.Δ.Υ., Επιστημονικό Κέντρο Management κ.λ.π).

   

  Η διαδρομή της εταιρείας συνοπτικά, ακολουθεί την παρακάτω μοναδική ιστορική πορεία:

  Δεκέβριος 2003: Ίδρυση της εταιρείας με σκοπό να συμβάλλει στον λογιστικό εκσυγχρονισμό των φορέων του Δημόσιου Τομέα.

  2004-2006: Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την λογιστική υποστήριξη του λογιστικού σχεδιασμού κυρίως σε Ο.Τ.Α. και Δ.Μ.Υ.  Πάνω από 60 Ο.Τ.Α. ήταν πελάτες της το διάστημα αυτό. Συμμετέχει στην διαμόρφωση ενός εκσυγχρονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. Σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής νέων μεθόδων για την αποτελεσματική διοίκηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, τα στελέχη της ήταν παρόντα. Παράλληλα αναπτύσσει σε CD το καινοτόμο προϊόν "Σύστημα Εκπαίδευσης και Οδηγός Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δημόσιων Μονάδων Υγείας". Με τον τρόπο αυτό συμβάλει και βοηθά τα στελέχη των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας μας, στην επιτυχή και ορθή εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος.

  Το έτος 2005 η εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9001:2008 από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS Α.Ε.

  2007-2013: Πλήρης εξειδίκευση και δραστηριοποίηση στο χώρο των Δημοσίων Μονάδων Υγείας. Καθοριστική συμβολή στην λογιστική και κοστολογική οργάνωση των Δ.Μ.Υ. Κατέχει το 25% της αγοράς των Δ.Μ.Υ.

  Το 2008 πραγματοποιεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην ανανέωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού της.

  Το 2013 πιστοποιείται από τον φορέα πιστοποίησης ISOQAR, σύμφωνα με το εξαιρετικά απαιτητικό πρότυπο ISO 27001:2005 για τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών. Με την πιστοποίηση αυτή η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. είναι η μοναδική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ,για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης.

  Το 2013 εντάσσεται στον κατάλογο των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών του Ε.Ο.Π.Π.Υ. ως ένωση εταιρειών με την GRAND THORNTON Α.Ε.

  Το 2014 αναπτύσσει τη νέα εφαρμογή “Inn_Balance” που αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Μ.Υ. που προέκυψαν από την υποχρεωτική εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής.

   

   

  Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα καινοτομεί, συμμετέχει και υποστηρίζει τον λογιστικό εκσυγχρονισμό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Μ.Υ. κλπ)

    

  Χαρακτηριστικά

  Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

  • Ηγετική θέση στην αγορά των Δημόσιων Μονάδων Υγείας
  • Ολοκληρωμένη γνώση του εξελισσόμενου σχεδιασμού από πλευράς Υ.Υ.Κ.Α. - Πλούσια εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και υποστήριξη Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος.
  • Σαφή γνώση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημόσιων Μονάδων Υγείας της χώρας.
  • Δραστηριοποίηση σε πλήθος Δημόσιων Νοσοκομείων
  • Στελέχη υψηλής επιστημονικής και επαγγελματικής απόδοσης
  • Η ύπαρξη συμβουλευτικών προϊόντων
  • Γνώση όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών

   

   

   

Kainotom.gr © 2019